Nu har ett nytt nationellt vårdprogram för palliativ vård av barn fastställts av RCC i samverkan och publicerats i Kunskapsbanken på cancercentrum.se.

Vårdprogrammet är det första som omfattar barn med olika livshotande sjukdomar. Programmet inkluderar all palliativ vård, från tidig och sen fas, livets slutskede samt efterlevandestöd.

 

Läs mer och ta del av vårdprogrammet här