Vi har haft två fantastiska dagar i Göteborg på den 7:e nationella konferensen i palliativ vård! Som huvudsponsorer deltog vi på konferensen med en monter där vi fick möjlighet att prata med massor av engagerade medarbetare från hela Sverige.

 

Flera av våra kollegor ställda ut sina postrar och var med och föreläste under konferensen. Jamie Woodworth och Christel Wihlborg presenterade under sessionen “Livet och döden i samhället” – de pratade om hur kursen Sista Hjälpen bidrar till att utbilda allmänheten i vård och omsorg vid livets slut, och att de nu även utbildar kursledare för att sprida Sista Hjälpen kursen till andra delar av Sverige.

 

 

Vår kollega Ingela Beck presenterade tillsammans med Peter Strang om existentiella frågor hos äldre och existentiellt stöd. Magnus Ekström höll i en föreläsning om andnöd under sessionen symtomlindring och Christel Hedman med kollegor presenterade sitt abstrakt om palliativ vård till äldre.

Vi vill ge ett stort tack till alla besökare och till arrangörerna Västra Götalandsregionen och Nationella Rådet för Palliativ Vård för några mycket givande och roliga dagar! Det har varit härlig blandning av ny kunskap, viktiga diskussioner, musik och dans! Nu tar vi oss an hösten fulla av energi och inspiration.