Den 5-7 maj anordnades efter två års uppehåll, återigen den internationella sammankomsten ”Summer School”. Tilldragelsen förenar kliniker, forskare och kvalitetsutvecklare inom området palliativ vård och arrangeras av The International Collaborative for best Care for the Dying person (The Collaborative) i samarbete med Fundacíon Cudeca i Benalmádena, Spanien. Summer School riktar sig till medlemmar i ”The Collaborative” men också till all vårdpersonal med intresse för forskning och utveckling inom palliativ vård. Konferensen ger möjlighet till utbyte av erfarenheter, kunskap och idéer samt att samlas och arbeta vidare i de projekt som pågår inom ramen för The Collaborative, så som exempelvis forskningsprojektet iLIVE och Facilitator Network.

Summer School arrangerades för första gången i det nybyggda Yusuf Hamied Centret vilket har en vacker utsikt över både hav och berg. Bygganden är en donation från Yusuf Hamied, som länge varit engagerad i palliativ vård och brinner för att sprida kunskap om palliativ vård genom utbildning, forskning och utveckling.

Till vänster syns Carl Johan Fürst i ett av kontoren på Yusuf Hamied Centro.

 

Under tre dagar deltog medarbetare från Palliativt Utvecklingscentrum aktivt genom att få ta del av intressanta föreläsningar. Se ett axplock från programmet nedan:

  • Projektet iLIVE “live well die well”, Agnes van der Heide, Rotterdam, Nederländerna, presenterade det pågående EU finansierade internationella forskningsprojektet och erfarenheterna inom projektet hittills.
  • Imminent death syndrome in non-cancer patients: can we recognize it? Frågan var utgångspunkten i presentationen av Dr. Rui Carneiro och prof. Catarina Simões, Arrábida, Portugal.
  • Volunteering in Palliative Care, Anne Goossensen, Nederländerna föreläste om arbetet med att leda volontärer.
  • Serious Illness Care Programme. Juliet Jacobsen, Boston, USA och Palliativt Utvecklingscentrum i Lund berättade om erfarenheter av att implementera programmet ”Samtal vid allvarlig sjukdom” i Boston, vilket ledde till engagerade och intressanta diskussioner.

Fösta dagen gavs också möjlighet att göra ett studiebesök på Cudeca hospice i Benalmádena, vilket startade för 27 år sedan och som drivs genom privata initiativ och stöds ekonomiskt med hjälp av välgörenhet, donationer och ett visst statligt anslag. 90 personer är anställda (sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, kuratorer, fysioterapeuter och läkare) och dessutom är ca 900 volontärer knutna till hospicet och som arbetar såväl inom deras dagvårdsverksamhet som hemsjukvårds- och slutenvårdsverksamhet. Cudeca hospice har en vacker och varm miljö där varje rum har en dörr till en egen patio, så sängen kan lätt rullas ut i solen, se bilder nedan:

Sammanfattningsvis kan vi säga att the Summer School 2022 gav oss inte bara en möjlighet till att knyta nya band med andra som brinner för att förbättra den palliativa vården, men också kom vi tillbaka till Sverige fulladdade med ny kunskap, inspiration och sol i sinne, efter några intensiva men givande dagar i Málaga. Vi hoppas och ser fram emot att fler enheter från Sverige deltar nästa år. Håll därför utkik efter nästa års Summer School.

Svenska teamets representanter från Palliativt Utvecklingscentrum och Palliativt centrum för samskapad vård.

 

Om The International Collaborative for Best Care for the Dying Person

The Collaborative grundades 2014 av en grupp ledande internationella utövare och forskare inom palliativ vård, där det gemensamma syftet är att tillsammans samarbeta för den bästa vården av den döende människan. Detta genom att samla in och bygga upp evidensbasen inom ämnet genom bland annat kunskapsutbyte, klinisk praktisk, förbättrings/utvecklingsarbete samt forskning. Grupperingen är multidisciplinärt sammansatt och består av utövare inom palliativ vård från olika länder. The Collaborative har tagit fram ett internationellt program (10/40 Model) som är ett stöd med rekommendationer att ta till i vården av den döende människan. Denna modell har visat sig vara samstämmig för de delar av NVP som berör vården av den döende människan.

Läs mer om The International Collaborative for best Care for the Dying person här.