Den 27 oktober 2022 anordnar Palliativt kunskapscentrum sin årligt återkommande konferens med föreläsningar relaterade till palliativ vård. Temat för dagen är Närstående i palliativ vård. Dagen består av föreläsningar och seminarier som kommer att belysa den palliativa hörnstenen ”Närståendestöd” utifrån flera olika perspektiv.

Medverkar gör bland annat:

  • Peter Strang – professor emeritus, senior rådgivare PKC
  • Anette Alvariza – sjuksköterska, professor, Marie Cederschiöld högskola
  • Anna Lindman – journalist och programledare SVT
  • Patrick Ekwall – sportjournalist
  • Agneta Lagercrantz – författare, reporter och föreläsare

PKC-dagen anordnas i Stockholm, anmälan är öppen fram till den 12 oktober.

Du kan läsa mer och anmäla dig här