I början av året kunde vi stolt meddela att artikeln Ovärdig vård i livets slutskede – verklighetens palliativa vård? utsetts till Årets artikel 2023 av Läkartidningen i kategorin Originalstudie/Fallbeskrivning. Artikeln skrevs av våra kollegor Christel Wihlborg, Birgit H Rasmussen och Carl Johan Fürst, och lyfter att ökad kunskap och medvetenhet om palliativa vårdbehov skulle ge en bättre och tryggare tillvaro i livets slutskede.

Den 7 mars delades priset ut under en ceremoni i Stockholm, skribenten Christel Wihlborg var på plats och tog emot det. Ett stort grattis till skribenterna Christel, Birgit och Carl Johan för utmärkelsen!

Läs artikeln här