Den 17 november kl. 13.00 – 16.30 anordnar Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO) en digital utbildningsdag i palliativ omvårdnad!

Utbildningen hålls via Zoom och inkluderar föreläsningar om:

  • Måltider i palliativ vård – patienter, partner och sjuksköterskors perspektiv
  • Interventioner i måltidsmiljöer på särskilda boenden – vad är gjort och med vilka resultat?
  • Samer och livets slut – kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård

Läs om utbildningsdagen och hur man blir medlem i SFPO på www.swenurse.se/sfpo