Tidskriften Palliativ Vård ger ut fyra nummer per år och har en upplaga på ca 3000 ex. Läsarna tillhör många olika professioner och finns inom vårdens alla nivåer. Ansvarig utgivare för tidskriften är Nationella Rådet för Palliativ Vård – NRPV.

Nu söker tidskriften två sjuksköterskor till redaktionsrådet. Redaktionsrådet är multiprofessionellt sammansatt och har möten fyra ggr/år. Uppdraget består i att hitta bra skribenter till tidskriften, bidra med särskild expertis, och ibland även skriva egna texter. Arbetet är i grunden ideellt, men flera redaktionsmedlemmar har kunnat få stöd från sin arbetsgivare.

Vill du veta mer?

Besök tidskriftens hemsida: www.palliativvard.se

Välkommen med eventuella frågor och din intresseanmälan till: tidskriften@nrpv.se

 

Mer om uppdraget här:

Fokus ligger på omvårdnad, men det redaktionella arbetet spänner över alla professionsområden. Redaktionsrådet planerar innehållet i varje nummer genom aktiv diskussion, där det är fritt att ha synpunkter och åsikter över professionsgränserna. Arbetet kräver att redaktionsmedlemmarna har en viss överblick över palliativ vård regionalt, nationellt och internationellt. Aktuell forskning, intressanta förbättringsarbeten och projekt som pågår eller har färdigställts är intressanta områden för tidskriften. Det är önskvärt att redaktionsmedlemmen har inblick i både klinik och akademi, för att på bästa sätt kunna bidra till en läsvärd blandning av artiklar.