Socialstyrelsen har under våren genomfört informationskampanjen ”Ser du mig?”, med syftet att hälso- och sjukvårdspersonal ska uppmärksamma barn som anhöriga. Förhoppningen är att personalen i högre utsträckning ska beakta barns behov av råd och stöd när en förälder eller annan vuxen i barnets närhet har svårigheter med bland annat allvarlig sjukdom, samt om en förälder plötsligt avlider.

Socialstyrelsen har skapat en webbsida som samlar viktig och användbar information och stödmaterial, besök den gärna här:

Ser du mig? – Socialstyrelsen