Allt arbete vid Palliativt Utvecklingscentrum präglas av nyfikenhet, utforskande, lärande och spridande av ny kunskap. Den palliativa vårdens teamarbete med respekt för varandras specifika kompetenser genomsyrar vårt arbete.

Vi handleder postdocs, doktorander och studenter i projekt inom palliativ vård och deltar i flera studier där olika palliativa forskningsenheter är aktiva.

Hur forskar man i palliativ vård?

Forskning i palliativ vård skiljer sig inte från annan vårdforskning. Det är forskningsfrågorna som bestämmer vilka metoder som lämpligast kan besvara frågorna.

Har du idéer, tankar och önskemål vill vi gärna höra dem. Skicka dem till oss här.