Efter en tids uppehåll är vi glada över att kunna meddela att FoUU-gruppen för Palliativ vård och ASIH har startat upp på nytt! Gruppen leds av våra kollegor Maria Schelin och Mikael Segerlantz och består av läkare, sjuksköterskor, en specialistundersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och kuratorer från olika delar av Palliativ vård och ASIH Skåne, samt en verksamhetsutvecklare och epidemiolog från Palliativt Utvecklingscentrum (PC). Ett av syftena med FoUU-gruppen är att skapa en länk mellan PC och den kliniska verksamheten och att öka samverkan inom Region Skåne vad gäller forskning, utveckling och utbildning inom palliativ vård.

Gruppen samlades för ett första möte i början av maj. I gruppen diskuterades då övergripande uppdrag, samt ett av deras mer konkreta deluppdrag – att skapa och leda en artikelklubb för Palliativ vård och ASIH Skåne. Artikelklubben planeras att starta upp under hösten. Planen är att ha två artikelklubbstillfällen per termin under vilka två vetenskapliga artiklar på svenska diskuteras. Detaljerna kring artikelklubbsmötena och hur de skall organiseras kommer att meddelas i god tid innan första mötet. Deltagande i mötena kommer att kunna vara både fysisk och via Teams. På detta sätt hoppas FoUU-gruppen kunna sprida kunskap om ny forskning och träna kompetensen i att läsa, förstå, kritisera och implementera forskningsrön i den kliniska verksamheten.

FoUU-gruppen kommer även att anordna ett ”Öppet seminarium” som riktar sig till samtliga yrkesgrupper inom specialiserad palliativ vård och ASIH Skåne. Syftet med detta arrangemang är att sprida och utbyta kunskap mellan kollegor och de palliativa enheterna i Skåne. Mer information kring detta meddelas och skickas ut till enheter i Skåne innan midsommar.