Den 8 november anordnade Österlenprojektet inspirationsseminariet ”Senior på Österlen” – en eftermiddag som bestod av föreläsningar och diskussioner. Bland annat presenterades Österlenprojektet och den forskning om samhällsengagemang som har bedrivits inom projektet. Samtal kring omhändertagande och palliativ vård av äldre fördes mellan Simrishamns kommun (anhörigstöd), Capio Närsjukhus, primärvården, ASIH, Stiftelsen Hospice Österlen och Palliativt Utvecklingscentrum.

Seminariet avslutades med gemensamma diskussioner om framtiden, och hur vi tillsammans kan skapa ett samhälle där vi alla hjälps åt.

Seminariet var mycket välbesökt och totalt deltog ca 100 personer från allmänheten, inklusive lokala politiker, sjukvårdspersonal och socionomer.