Dr. Juliet Jacobsen är läkare och har nyligen flyttat från Boston till Lund med sin familj. Juliet har under sin tid i Boston arbetat kliniskt med palliativ vård vid Massachusetts General Hospital (MGH), och hon är även Associate professor i medicinsk vetenskap vid Harvard Medical School. Juliets karriär fokuserar på utbildning av kommunikativa kompetenser och innovation. Hon har tidigare varit chef för en interprofessionell stipendiefond för palliativ vård (Eng. Harvard Interprofessional Palliativ Care Fellowship) vid Harvard. Hon är även medicinsk forskningsledare för projektet med engelsk titel ”The Continuum Project”, som syftar till att förändra vårdkultur och förbättra grundläggande palliativ vård vid allvarlig sjukdom vid Massachusetts General Hospital.

Under de senaste fyra åren har Juliet arbetat med att implementera ett vårdprogram inriktat mot vård vid allvarlig sjukdom (Eng. The Serious Illness Care Program), och där utbildat över 1800 anställda inom olika vårdyrkesgrupper som arbetar kliniskt och vilka har genomfört och dokumenterat mer än 16000 samtal vid allvarlig sjukdom. Hennes forskning har fokuserat på hur allmänläkare och specialister på bästa sätt kan lära sig kommunikativ kompetens inom palliativ vård. Hon är även författare till en nyligen utgiven bok med titeln What´s in the syringe? Principles of Early Integrated Palliative Care.

Vi på Palliativt Utvecklingscentrum är mycket glada över att kunna knyta Juliet till oss som affilierad forskare. Hennes erfarenheter från amerikansk sjukvård och hennes särskilda intresse för utvecklingsarbete och forskning inom kommunikation i vården och av svåra samtal blir ett viktigt komplement och tillskott för oss.