Kristina Vilhelmsson börjar närma sig tre månaders strecket för sitt nya uppdrag som primärvårdschef för primärvårdsområdet Mobila team och specialiserad palliativ vård (i området ingår fem geografiska verksamhetsområden samt Palliativt utvecklingscentrum). Nedan presenterar Kristina sig själv, och vi får läsa om hennes tankar kring utvecklingen av den palliativa vården i Skåne.

”Jag började min bana som onkologisjuksköterska på dåvarande onkologiska kliniken i Malmö 1990. Efter några år som på en onkologisk vårdavdelning var jag med och startade den sjukhusanslutna hemsjukvården (SAH) nuvarande ASIH i Malmö 1995. Karriären fortsatte vidare till Lund på Palliativt Medicinskt Centrum, Lunds hospis inledningsvis i klinik och efter några år fick jag mitt första chefsuppdrag på samma enhet.

Att jobba som chef och ledare var inget som jag hade tänkt. Efter att ha blivit övertalad till mitt första uppdrag har jag blivit fast i denna profession. Jag brinner för att leda och utveckla verksamhet med målet att göra det bästa för dem vi arbetar för, våra patienter.

Jag har på vägen haft glädjen och förmånen att leda olika verksamheter, strålbehandlingen på SUS och i Västra Götaland, verksamhetsdelen av projektet NSM (nya sjukhusområdet) och de senaste sex åren har jag verkat inom ortopedi och kirurgi vid SUS och på Helsingborgs lasarett.

Att komma tillbaka till den palliativa verksamheten i Skåne känns fantastiskt roligt, lite som att komma hem. Förutsättningarna har förändrats och förbättrats sedan jag arbetade i palliativ verksamhet senast, där den specialiserade palliativa vården i Skåne idag är mer jämlik. Vi har fantastiska förutsättningar att driva utvecklingen vidare framåt tillsammans inom vårt primärvårdsområde. Det är en stor fördel att forskning, utbildning och utveckling har en tydlig roll i organisationen genom Palliativt Utvecklingscentrum. Vi behöver gemensamt arbeta framåt för att forskning och utveckling blir mer förankrad i den kliniska verkligheten så att kliniken får dra nytta av nya rön och utvecklingar.

Jag ser framemot vårt fortsatta och framtida samarbete.”

Ett varmt välkommen till Kristina från oss på Palliativt Utvecklingscentrum!