I november tillträder Magnus Ekström som ny lektor i palliativ medicin vid Lunds universitet, han kommer att ha en nära samverkan med oss på PC. Läs Magnus presentation av sig själv nedan:

”Jag heter Magnus Ekström och är ny lektor i palliativ medicin vid Lunds universitet från och med november. Efter läkarexamen från Lund/Malmö 2005 har jag blivit specialist i Internmedicin (sedan 2013) och överläkare i lungmedicin (2018) vid medicinkliniken i Karlskrona. Det kliniska arbetet spänner från akut- och intensivvård till svår kronisk lungsjukdom, behandling med hemventilator och hemsyrgas, samt utredning och behandling av lungcancer. De flesta patienter jag träffar är äldre med svåra kroniska sjukdomar. Den mesta lungmedicin är lindrande.

Avhandlingen 2012 handlade om prognos och läkemedelsbehandling för patienter med kronisk lungsvikt. Därefter bytte jag forskningsfokus till svår andnöd – bakomliggande mekanismer, mätning och evidensbaserad behandling. Vi tog familjen till en postdoc i Australien 2014/15 och där etablerade jag flera nära internationella samarbeten, inklusive med Australien (David Currow), England (Miriam Johnson, Irene Higginson) och USA (Amy Abernethy, Robert Banzett). Jag är ansvarig för flera svenska kliniska multicenterstudier och är registerhållare för det Nationella Andningssviktsregistret Swedevox. Inom Swedevox drivs flera epidemiologiska projekt samt en registerbaserad, randomiserad, kontrollerad studie (R-RCT) av hemsyrgas – den första R-RCTn inom lungmedicin och svår sjukdom.

Livet i övrigt är familjen – fru och tvillingar på 12 år, böcker, mycket musik, gammal jazzdans och stepp. Det är jätteroligt att testa och lära sig nya saker (just nu fuskar jag på ena dotterns trumset). Det ska bli jätteroligt att jobba och samarbeta med Palliativt Utvecklingscentrum framöver!”