Martin Garwicz har nyligen tillträtt som styrelseledamot i Palliativt Utvecklingscentrums styrelse. Martin är i grunden experimentell forskare, professor i integrativ neurofysiologi, och sedan 2021 centrumledare för Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora – ett interdisciplinärt kunskapscentrum i vårdande. Med undantag för ca 3 år som post-doc i Bristol, Storbritannien, har Martin arbetat på medicinska fakulteten på Lunds universitet sedan mitten av åttiotalet, med ett engagemang inte bara för neuroforskning utan även för utbildning och samverkan med samhället.

”Jag tackade ja till uppdraget som styrelseledamot, då jag uppfattar palliativ vård som ett komplext och därmed spännande område med givna inslag av tvärvetenskap, med stor möjlighet, eller rent av nödvändighet, för kreativa tillvägagångssätt och oväntade lösningar. Av dessa och många andra skäl är palliativ vård, enligt min uppfattning, en disciplin som sträcker sig långt in i framtiden”, berättar Martin.

Vi på PC ger ett varmt välkomnande till Martin!