Vi är glada att kunna meddela att Sven Karlsson har tillträtt som ordförande i Palliativt Utvecklingscentrums styrelse. Sven arbetar som chefsläkare vid Skånes universitetssjukhus, samt som chef för vissa övergripande funktioner såsom AT/ST, läkemedelsenheten, enheten för kris och katastrofberedskap och enheten för patientsäkerhet på SUS. Sven är docent och specialistläkare inom endokrinologi och internmedicin. Han arbetar med övergripande strategiska frågor och har uppdrag inom Kunskapsstyrning. Han är även kontaktperson för Södra Sjukvårdsregionen inom området Nationellt Högspecialiserad Vård (NHV).

”Jag trivs med att arbeta i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas när det gäller att kunna bidra till hälsa. Jag ser fram emot uppdraget som ordförande i Palliativt Utvecklingscentrums styrelse, ett område som jag ser kan bidra till att livskvaliteten för många av våra patienter förbättras. Ett engagerat, strukturerat och evidensbaserat förhållningssätt ser jag som viktigt inom alla delar av medicinsk vård och omvårdnad. Utanför arbetstid ägnar jag mig åt familj, husrenovering, löpning och korpfotboll”, berättar Sven.

Vi på PC ger ett varmt välkomnande till Sven och önskar honom lycka till i hans nya uppdrag!