Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC) anordnar ett digitalt webbinarium där det nya nationella vårdprogrammet för palliativ vård av barn kommer att presenteras.

Webbinariet anordnas digitalt den 17 september klockan 13.00 – 15.00.

Målgruppen är personer och verksamheter som kommer i kontakt med svårt sjuka och eller döende barn som exempelvis: vårdpersonal oavsett yrkeskategori och vårdform, studenter, patient- och närståendeföreningar, kompetenscentrum, beslutsfattare, daghemsverksamhet, skola och religiösa samfund.

Program:

  • Introduktion och bakgrund
  • Kommunikation
  • Det döende barnet
  • Symtomlindring vid palliativ vård av barn
  • Barn med neurologiska sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar – speciella symtom och symtomlindring

 

För mer information och anmälan se RCC:s hemsida.