Konferensen arrangeras gemensamt av Palliativa enheten vid Östersunds sjukhus och Nationella rådet för palliativ vård. Konferensen kommer att börja med en förkonferens 10 mars med fokus på forskning i den palliativa vardagen under rubriken ”Forskning i den palliativa vardagen – utopi eller verklighet?” Själva huvudmötet hålls onsdag och torsdag 11-12 mars och har temat ”Teamens kompetens och perspektiv. Palliativ vård som en del av livet”.

•Team för att belysa att palliativ vård alltid engagerar flera samverkande kompetenser inklusive patienten själv och närstående.
•Kompetens för att ju kunnigare vi är desto större blir möjligheterna till optimal lindring.
•Perspektiv för att utmana oss i att se helheten ur olika synvinklar: glesbygd, stad, barn, unga vuxna, dementa på särskilt boende, hjärtsvikt på universitetssjukhus, kontakten med hälsocentralen, allmän palliativ vård i hemmet, och allas rätt till tillgång till specialiserad palliativ kompetens vid komplexa behov där den allmänna palliativa vården inte räcker till.
•Palliativ vård som en del av livet för att lyfta vårt ansvar att inkludera allmänheten som vänner, grannar, arbetskamrater och släktingar, och att proaktivt inse livets skörhet och därmed få styrka att leva livet fullt ut.

Läs mer och anmäl dig här.