Palliativt Utvecklingscentrum har intervjuat Elín Hilmarsdóttir, sjuksköterska på ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) i Lund. Elín har en master i internationell folkhälsovetenskap och arbetade med framtagandet av NVP – Nationella Vårdplanen för Palliativ vård på Palliativt Utvecklings-centrum i 2015.

NVP ska spridas med intentionen att folk ska våga ta ordet palliativ vård i mun utan att bli skrämda”, så säger Elín, som har mångårig erfarenhet som sjuksköterska.

Det är svårt att få besked om en obotlig sjukdom men då ska det underlätta att känna till och kunna prata om palliativ vård. NVP tar upp frågor som får folk att prata om det som är viktigt för patienten och de närstående och med NVP kan alla patienter få rätt information och en bra vård”.