Vi erbjuder kurserna för både läkare, kontaktsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinare.

Hur bemöter jag patient och närståendes oro och frågor?
Är det en fråga som du funderar på vid dina samtal med patienter som har en livshotande sjukdom och deras närstående. I sa fall är du inte ensam!

På kursen De nödvändiga samtalen för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare den 28 september 2020 på Medicon Village i Lund får du praktisk samtalsträning med skådespelare som simulerade patienter. Kursintyg utfärdas. Läs mer här.

Covid-19: Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och våra kurser genomförs på ett sätt som minimerar risken för smittspridning.