Nyligen publicerad forskning visar att avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) kan utgöra ett komplement till sjukhusbaserad vård för barn med olika diagnoser och att det finns en hög grad av tillfredsställelse med vård i hemmet hos både föräldrar och barn.

Bakom artikeln ”Accessibility, utilisation and acceptability of a county-based home care service for sick children in Sweden” står Charlotte Castor, barnsjuksköterska och doktorand på Institutionen för hälsovetenskaper på Lunds universitet med handledare.

Vi frågade Charlotte vad forskningsresultaten visar:
Resultaten visar att det går att ge barn vård i hemmet men att det är få barn och barn med vitt skilda vårdbehov som remitteras för ASIH. Vi fann också en ojämlikhet i förhållande till vilka barn som remitteras och erbjuds vård i olika delar av Skåne. Resultaten hjälper oss att se vikten av aktivt samverkansarbete mellan barnsjukvård och Palliativ vård och ASIH för att erbjuda jämlik vård till sjuka barn, såväl i Skåne som andra delar av världen”.  Läs mer här. /Bild från bildbyrån Scandinav, fotograf 360You Photography.