”Att förlora en förälder i cancer som tonåring; visar på samband med försämrad familjesammanhållning”.

Att förlora en förälder är en av de mest tragiska upplevelser som kan uppstå i barns eller ungdomars liv. Vår doktorand Dröfn Birgisdóttir är författare till artikeln Losing a parent to cancer as a teenager: Family cohesion in childhood, teenage, and young adulthood as perceived by bereaved and nonbereaved youths som har publicerats i Psycho-Oncology.

Syftet med studien var att undersöka familjesammanhållning hos unga vuxna som har förlorat en förälder i cancer under tonåren. Resultaten visade att de som hade förlorat en förälder rapporterade sämre familjesammanhållning jämfört med kontrollgruppen. Intressanta skillnader mellan könen noterades. Läs hela artikeln här.