Alla vågar inte prata om döden, då måste jag möta dem där de befinner sig och låta samtalandet växa, se vart det tar vägen”. Så säger kurator Kristina Fredriksson som Palliativt Utvecklingscentrum har intervjuat.

Kristina arbetar vid Palliativ Vård och ASIH i Kristianstad och hon berättar att hon är en i teamet som ska hjälpa den som är obotligt sjuk.

Jag försöker se till hela sammanhanget och vänder mig alltid till den som är sjuk men också till de närstående som också är drabbade. Det är viktigt att bygga förtroende och försöka göra det ofattbara fattbart och det opratbara pratbart. Jag är den som orkar lyssna, den som stannar kvar, och då kanske det blir lite mindre svårt för de drabbade…”.