Den 23 oktober klockan 13.30-15.30 bjuder Palliativt Utvecklingscentrum in till en föreläsning med senior forskare John MacArtney där han kommer att prata om sociala aspekter kring döden och livets slutskede med erfarenheter och perspektiv från Storbritannien.

Vi träffas på Medicon Village, Gamla Gästmatsalen i Lund.
Vi bjuder på fika. Välkommen, fri entré.

Senior forskare MacArtney är sociolog inom hälsa och sjukdomar med fokus på palliativ vård, människans livslängd och diagnos av cancer. Han samarbetar för närvarande med Marie Curie om forskningsaktiviteter som ska förbättra den palliativa vården för människor som befinner sig i livets slutskede.