Att prata om döden ger ett bättre döende. Den populärvetenskapliga tidningen Aktuellt om Vetenskap och Hälsa skriver om Palliativt Utvecklingscentrum och vad professor Birgit Rasmussen har att säga om palliativ vård. Läs mer här.