FoUU-grupp agerar länk mellan forskning och klinisk verksamhet

Palliativ FoUU-grupp i Region Skåne agerar länk mellan forskning och klinisk verksamhet Region Skåne bildade under 2015 en palliativ FoUU-grupp med representanter från Palliativ vård och ASIH Kryh, Sund och SUS samt från Palliativt Utvecklingscentrum. Bengt Sallerfors...

Forskning om döden och döendet

Lunds universitets forskningstidning Fokus Forskning tar upp döendet och döden. Läs om mumifiering, synen på döden, vad arkeologin kan berätta om döden i historien och inte minst om vad professor Birgit Rasmussen har att säga om palliativ vård här.

De nödvändiga samtalen, Göteborg

I Göteborg håller Palliativt Utvecklingscentrum i samarbete med Regionalt cancercentrum väst kursen De nödvändiga samtalen under hösten 2015. Läs mer om program och kurstillfällen här. För kurstillfällen i andra delar av landet, läs mer här.

Avancerad sjukvård av barn i hemmet

Charlotte Castor forskar om avancerad sjukvård i hemmet för barn och är med i ett forskningsprojekt som syftar till att kartlägga utbredning samt undersöka genomförbarhet, behov, hinder och möjligheter ur olika perspektiv då barn får sjukvård i hemmet. Projektet...