I en pågående studie vid Karolinska Institutet undersöks varför unga patienter oftare får intensiv behandling som strålning och cellgifter i livets slutskede – även när det inte är medicinskt motiverat. En orsak kan vara att det väcker så svåra känslor hos läkare att avbryta behandlingen av en ung patient.

Läs mer här