Blir det lättare att dö?

furst

 

 

 

 

 

 

Tänker du på döden eller döendet? Oroar du dig för hur din sista stund i livet kommer att bli om du inte dör ”knall och fall”? Tänk om vi visste att vi kan få en värdig död vare sig vi dör hemma eller på sjukhuset! Idag är det inte så för alla, men utvecklingen är på väg dit. Läs mer

PC deltog i kongressen Senior i Centrum, Malmö 8-10 maj 2017
8-10 maj 2017 deltog Palliativt Utvecklingscentrum i kongressen Senior i Centrum i Malmö.
 Läs Carl Johan Fürsts inlägg ”Livsviktigt om döden” på sidan 12 i kongresstidningen.

Palliativ medicin i Läkartidningen
I november 2016 gav Läkartidningen ut ett temanummer om Palliativ medicin med Carl Johan Fürst som ansvarig redaktör för detta nummer. Du hittar alla nio artiklarna här på denna länk.