Borlänge kommun har tagit beslut om att införa Nationell Vårdplan i Palliativ vård (NVP) i deras verksamheter. Anette Duarte, kvalitetsutvecklare hos oss på Palliativt Utvecklingscentrum, har tillsammans med Peter Ekevig, överläkare på Onkologikliniken i Karlstad, under tre dagar varit på plats i Borlänge kommun och utbildat deras personal inför användningen av NVP.

Under de tre utbildningsdagarna passade Anette på att intervjua Monika Jansson som är verksamhetsutvecklare för hälso- och sjukvården på Borlänge kommun, samt Hanna Johansson som är sjuksköterska i kommunen. De kommer tillsammans att vara ett stöd under införandet. I intervjun får vi höra Monikas och Hannas tankar om införandet av NVP i kommunen och hur verktyget kan bidra till den palliativa vården.

Vad var det som gjorde att ni tog beslut om att införa NVP i Borlänge kommun?

Monika: Det var tudelat, dels så såg vi i organisationen att det fanns brister i vården under patientens sista tid. Flera sjuksköterskor i organisationen har tidigare jobbat med LCP och tyckte att det var väldigt bra. Vi har också sett och hört genom omvärldsbevakning att andra kommuner i vår närhet har infört NVP och har goda erfarenheter av det. En motion från ett politiskt parti i Borlänge har även lagts fram för att kommunen ska satsa på utbildning i grundläggande palliativ vård och införa NVP som arbetsverktyg.

Hanna: Jag som är ute i verksamheten kände att vi kan bli bättre i den palliativa vården, genom att använda NVP kan vi öka kvaliteten på den palliativa vården vi bedriver.

Hur kan NVP vara till hjälp ur ett patient-, personal- och ledningsperspektiv?

Monika: Ur ett patientperspektiv tror vi att vi får en mer rättvis vård för samtliga patienter eftersom NVP gör att vi alltid jobbar likadant. Den palliativa vården i livets sista tid får också högre prioritet. Om vi tittar på personalperspektivet så tror vi att omvårdnadspersonalens arbete lyfts fram och blir mycket tydligare.

Hanna: Vi gör väldigt mycket bra redan idag för patienten, men med NVP så får vi det dokumenterat på ett helt annat sätt.

För visst är det så att ni har redan infört NVP i liten skala, så ni har viss erfarenhet av verktyget?

Monika: Precis, vi har kört ett pilotprojekt med NVP på en enhet här i Borlänge. Vi har sett både tydliga brister och förtjänster, och vad vi behöver utveckla mer.

Hanna: Vi kan se på den enheten att det har blivit bättre efter införandet av NVP. Speciellt att bedöma patienten med ett validerat skattningsverktyg har vi blivit mycket bättre på.

Har ni stött på några utmaningar så här långt?

Monika: Ja, det har vi väldigt tydligt under de här utbildningsdagarna vi har haft. När vi tittar på hur det skulle kunna vara ser vi vilka utmaningar vi har.

Hanna: Vi märker en nästan en frustration från deltagarna att alla vill ju jobba på det här sättet och vi vet att vi kan, och nu har vi fått ett verktyg som vi kan utgå från. Så nu det kan bara bli bättre.

Vilken härlig drivkraft ni har i människorna omkring er för att genomföra det här!

Hanna: Ja det är ju alla vi tillsammans som ska bedriva den palliativa vården, alla behöver varandra och vi behöver samarbeta. Teamarbete är en av hörnstenarna i den palliativa vården.