Palliativt Utvecklingscentrum har intervjuat Helene Birgerson som gick vår kurs De nödvändiga samtalen för kontaktsjuksköterskor den 4-5 mars 2020. Vi frågade henne vad hon tyckte om kursen. Helene arbetar som kontaktsjuksköterska på Hudmottagningen i Ängelholm.

”Den praktiska samtalsträningen med skådespelare var väldigt realistisk och kursledarna var bra på att ta fram olika infallsvinklar och guida vidare i samtalet. Det hjälpte mig att reflektera över mig själv, vad jag sade och gjorde i samtalet. Det är en oerhört bra och nödvändig kurs.”