Se här för sammanfattande Behandlingsförslag palliativ vård i livets slutskede vid Covid-19 från Stockholms Sjukhem (Christel Hedman, Jonas Bergström, Per Fürst). Texten riktar sig till vårdpersonal och omfattar vad som är känt om palliativ vård i livets slutskede vid viruspandemi samt konkreta behandlingsstrategier, doser och administrationssätt för lindring i livet slutskede av de symtom som är framträdande vid Covid-19.