Palliativt Utvecklingscentrum i Lund har skapat en guide för samtal med patienter som drabbats av svår covid-19 smitta och deras närstående. Guiden innehåller en rad samtalssituationer med förslag till fraser och bemötande. Guiden riktar sig till läkare, sjuksköterskor och alla andra yrkeskategorier som nu kan ställas inför samtal som många är oförberedda på. Förhoppningen är att guiden kan ge stöd och vägledning i utmanande situationer. Läs guiden här…

X