DNS-teamet vid Palliativt Utvecklingscentrum i Lund har skapat två nya samtalsguider för sjukvårdspersonal som möter covid-19 patienter: informerande samtal och handleda avsked via telefon eller skärm. Läs mer här.