Läs om  kursledare Anders Danielssons och Mattias Tranbergs erfarenheter och reflektioner kring samtalsträning med kontaktsjuksköterskor i samarbete med RCC Syd. Läs mer här.

På fotot ses från vänster Mattias Tranberg, Anders Danielsson.

Ytterligare information om kursen De nödvändiga samtalen för kontaktsjuksköterskor hittar du här.

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om kursen De nödvändiga samtalen för kontaktsjuksköterskor