Palliativt Utvecklingscentrum (PC) har intervjuat Cecilia Linde, medicinskt ansvarig sjuksköterska och kvalitetsutvecklare hälso- och sjukvård på Omvårdsförvaltningen i Solna Stad angående deras erfarenheter av användningen av NVP (Nationell Vårdplan för Palliativ vård). Sedan 2015 har 9 verksamheter i Solna Stad använt NVP.

Användningen av NVP har gett oss en tydligare struktur i arbetet och en större medvetenhet om palliativa vårdbehov. Det vi kan mäta är exempelvis att smärtskattning och munhälsan bedöms mer nu än tidigare. NVP ger också stöd i att upptäcka palliativa vårdbehov i ett tidigt skede. Vid införandet och i det fortlöpande arbetet med NVP krävs engagerade medarbetare som utbildar varandra och skapar kontinuitet, chefer som stödjer arbetet samt uppföljning av verksamheternas arbete med NVP. Vi satsar också på palliativa ombud som kan föra kunskapen kring det palliativa förhållningssättet vidare till sina kollegor”.