”Palliativ vård handlar om att hjälpa människor att leva den sista tiden med så hög livskvalitet som möjligt”.

Så säger Birgit Rasmussen, seniorprofessor i palliativ omvårdnad vid Palliativt Utvecklingscentrum, Region Skåne och Lunds universitet, som även berättar om en svårt sjuk patient som var intresserad av fåglar. Varje morgon antecknade han vilka fåglar som kom på besök till ett fågelbord som personalen hade satt upp utanför hans fönster. Det blev till en ritual, en stund att längta till varje morgon.

Det handlar om helhetsvård, ett förhållningssätt att se till hela människan, inte bara de fysiska behoven utan även de sociala och existentiella/andliga behoven. Och i det ingår också att ta hand om de närstående”, berättar Birgit.  Läs hela intervjun med Birgit i Vetenskap & Hälsa.