”Det har infunnit sig ett lugn där alla ser att de använder samma karta och samma språk. Verktyget NVP – Nationell Vårdplan för Palliativ vård höjer den lägsta nivån på kvaliteten på palliation”.

Så säger verksamhetschef Lina Hjärpe Skoglund som arbetar på Skånes sjukhus nordväst, Ängelholms sjukhus. De palliativa ombuden och ledningen på sjukhuset har varit en drivande kraft bakom implementeringen av NVP på medicinavdelningen. Här infördes ett pilotprojekt redan 2015, och under 2018 började samtliga slutenvårdsavdelningar att använda NVP.

”Med NVP upplever vi en trygghet och en tydlighet i arbetet kring patienterna. Alla arbetar kvalitetsmässigt. Inför framtiden har vi ett önskemål om att NVP ska finnas digitalt i systemet SDV – Skånes Digitala Vårdsystem på ett smidigt sätt”.