Dröfn Birgisdóttir

Vår medarbetare Dröfn Birgisdóttir vann pris för sitt abstract till postern ”Family Cohesion after Losing a Parent to Cancer as a Teenager and Long-term Health and Wellbeing” på årets stora kongress EAPC i Köpenhamn 8-10 maj 2015.

Över 1200 abstracts hade skickats in och av dessa valdes tre vinnare, däribland Dröfn Birigisdóttir.

Dröfn Birgisdóttir har forskat i hur tonåringar som förlorar en förälder i cancer klarar sig på längre sikt, både vad gäller hälsa och välmående. Forskningen visar samband mellan familjesammanhållningen året efter dödsfallet och tonåringarnas fortsatta hälsoutveckling, där en bra sammanhållning minskar de negativa effekterna av förälderns bortgång. Studien gjordes på över 600 personer, mellan sex och nio år efter att de förlorat en förälder.