Institutet för Hälsa och Välfärd i Finland har deltagit i ett internationellt projekt (PACE), där man undersökte vårdpersonalens kunskaper i palliativ vård i sex europeiska länder: Belgien, England, Holland, Italien, Finland och Polen.

Man utredde vårdarnas grundläggande kunskaper om palliativ vård av äldre genom påståenden om smärta och näring. Finland placerade sig på genomsnittlig nivå vid jämförelse av de grundläggande kunskaperna om palliativ vård men vårdpersonalen i Finland utmärkte sig genom att de var bättre än sina utländska kollegor på att identifiera hur psykiska faktorer påverkar smärta.

”Ensamhet, sorg eller ångest kan påverka den fysiska smärtan. Vårdpersonalen i Finland förstår detta”, säger PACE-projektets forskningssamordnare Suvi Leppäaho. Läs mer här.