Det pågående EU-projektet iLIVE, som undersöker svårt sjuka patienters oro, förväntningar och önskemål, expanderar nu till fler enheter i Region Skåne. Vi har sedan tidigare rekryterat patienter till projektet på ASIH Lund, onkologen i Malmö samt intermedicin i Simrishamn, och nu kommer även ASIH Helsingborg att lära sig mer om studien och förhoppningsvis börja bjuda in patienter under våren. Patienterna på ASIH Helsingborg kommer att bli förfrågade om de vill fylla i en enkät där de svarar på frågor om hur de upplever sin sjukdom, vad de tycker om sin medicinering, och vad de har för oro, förväntningar och önskemål kring sin vård. De tillfrågas även om de har någon närstående som vill fylla i enkäten.

Det vi har lärt oss under studiens gång sedan vi började bjuda in patienter under våren 2021, är att patienter på ASIH generellt sett är lämpliga att inkludera i den här studien, då de är i palliativ fas och väl införstådda med sin situation och sin prognos. Det gör att de ofta har lättare för att svara på frågor och prata om deras sjukdom och döden.

Vi välkomnar även andra ASIH-enheter i Skåne att gå med i studien, om detta låter intressant så kontakta gärna docent Maria Schelin på maria.schelin@med.lu.se – så berättar vi mer!