Nu har vi öppnat upp några extra platser till kursen De Nödvändiga Samtalen för sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare som anordnas den 28 mars 2023 i Lund.

Kursen syftar till att stärka deltagarnas färdigheter att kommunicera med patienter och närstående genom ökad kunskap om människors reaktioner i svåra situationer, konkreta verktyg, upplevelsebaserad samtalsträning samt individuell återkoppling. Kursen består av en hel dag digitala självstudier, samt en hel dag praktisk samtalträning i Lund. Du kan anmäla dig fram till den 19 mars, missa inte att delta!

Läs mer och anmäl dig här