Välj en sida

Om oss

 

Filmer från föreläsningsdagen med anledning av Lunds universitets 350-års jubileum

Behovet av Palliativ medicin 
Birgit Rasmussen och Carl Johan Fürst om vårdens utmaningar (16 min)

Folkhälsoperspektiv på Palliativ vård
Behöver vi ett nytt perspektiv på döden och döendet? Olav Lindqvist (28 min)

Globala perspektivet på vård i livets slutskede 
Liliana de Lima (USA) om att möte behoven av vård i livets slutskede (39 min, engelska)

En vidgad syn på palliativ vård 
Chitra Venkateswaran berättar om palliativ vård i södra Indien (44 min, engelska)

Föreställningar om kulturmöten 
Mattias Tranberg intervjuar Beatrice Eliasson om utmaningarna inom palliativ vård (36 min)

 

X