RCC Syd har tagit fram broschyren ”För dig som är närstående till någon med cancer”.

Broschyren är tänkt att kunna användas av närstående som hjälper och stöttar den som är sjuk. Broschyren kan också med fördel användas av kontaktsjuksköterskor i cancervården som kan lämna den till närstående.

Närstående kan vara en partner, barn, släkting eller vän. Broschyren vänder sig till den som är närstående till en vuxen person med cancer.

Läs mer här.