Välkommen till Vetenskapligt Forum!

Vetenskapligt Forum vänder sig till dig med ett intresse av Svenska Palliativregistret som forskare, klinisk verksam, chef eller ledare. Vi erbjuder en unik möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer samt formulera önskemål om registret i framtiden.

Forumets tema är ”Svenska Palliativregistret”. Tillsammans kommer vi att diskutera validitet och täckningsgrad samt låta oss inspireras till forskning med registret som grund. Vi erbjuder en unik möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer och formulera önskemål om registret i framtiden.

Forumet kommer att vara uppbyggt kring fyra teman; validitet, täckningsgrad, utökad data och tillgänglighet. Varje tema kommer att belysas av två presentationer, ett inifrån- och ett utifrån perspektiv, och följas av gruppdiskussioner.

Program

Obs! Sista anmälningsdag har passerat.

X