Berättelser om äldre som insjuknat i covid-19 och inte får den vård de borde har fått många att reagera. Samtidigt anser vissa att bilden som ges av äldrevården är förenklad. Vad är egentligen palliativ vård och när bör den ges?

Lyssna på podcasten från Sveriges Radio, Studio Ett och hör Carl Johan Fürst, senior professor vid Palliativt Utvecklingscentrum, Lunds universitet och äldreforskare Ingmar Skoog. Hör även Lena von Bahr, överläkare vid Ersta sjukhus.

På fotot ses Carl Johan Fürst.