I Göteborgsområdet har man genom ett samarbete mellan Göteborgs Stad, kranskommunerna, primärvården och Sahlgrenska Universitetssjukhuset det senaste året lyckats registrera 73,5 procent av alla dödsfall i Svenska palliativregistret, samtidigt som manåstadkommit en förbättrad vårdkvalitet på 5,8 procent i snitt. För detta tilldelas man nu cirka åtta miljoner kronor till fortsatt utveckling och förbättring av den palliativa vården. Pengarna kommer att delas så att 70 procent går till kommunerna och 30 procent till regionen. Läs pressmeddelandet från Sahlgrenska universitetssjukhuset.