Utvärdering av ny vårdmodell i Skaraborg, där mobil hemsjukvårdsläkare, närsjukvårdsteam och mobilt palliativt team samarbetar i hemsjukvård ger resultat: färre akutbesök och ökad nöjdhet hos de sjuka äldre.
Läs mer här