Universitetet i Navarra, Spanien, har tagit fram Atlas of Palliative Care in Europe.

Initiativet är från European Association for Palliative Care (EAPC). 51 europeiska länder har analyserats och det beräknas att cirka 4,5 miljoner människor dör varje år på grund av hälsorelaterade sjukdomar.

Atlasen innehåller datarapporter från 321 internationella experter från 51 länder och enligt experterna är 47% av dessa tjänster koncentrerade i Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien. 40 procent av de europeiska länderna har bara hälften av antalet tjänster som rekommenderas av European Association for Palliative Care (EAPC), mer specifikt två per 100 000 invånare.

Sverige har 165 palliativa tjänster och är på sjätte plats i Europa när det gäller tjänster inom palliativ vård. Läs mer här.