Palliativt Utvecklingscentrum har pratat med Charlotta Svalander som är dietist och som undervisar om nutrition och kakexi på våra kurser i Palliativ medicin samt Introduktion till palliativ vård och omvårdnad, och Rehabilitering och stöd i allmän palliativ vård. Vi frågade henne vilken roll dietister har inom palliativ vård.

Jag tror att dietister är en viktig resurs för patient och anhöriga. Vi kan ge råd utifrån patientens aktuella situation och tillsammans med patient och anhöriga komma fram till något som patienten mår väl av att äta men också stötta och förklara hur sjukdomen påverkar den sjukes ämnesomsättning och förmåga att äta. Vi ska ju också vara medspelare i teamet runt patienten och en resurs för vårdpersonal som ofta får frågor om mat och näring från patienter och närstående. Det är bra om dietisten kopplas in tidigt i förloppet eftersom det kan bidra till att förebygga stora viktförluster och nutritionsproblem liksom infektioner och terapiavbrott för dem som har pågående behandlingar”.

X