ST-läkare Daniel Towie är för närvarande placerad vid Infektionskliniken på SUS i Lund. Vi frågade honom om hans hållning till vår samlingssida med information om Covid-19 på www.palluc.se.

”Samlingssidan innehåller bra guider för samtal med patienter och informationen är lätt att referera till och användbar. På Infektionskliniken upplever vi en större belastning på grund av ett större flöde av patienter och vi besvarar oerhört många samtal från kollegor, patienter och anhöriga som använder Infektionskliniken som en pålitlig informationskälla. Samlingssidan är ett bra komplement och just nu försöker vi tillmötesgå den osäkerhet som finns i samhället kring Covid-19. Vi känner oss ganska trygga i detta!”.

Se vår samlingssida om Covid-19 här.

På fotot ses Daniel Towie.